HERNÍ MANUÁL
EINLEITUNG
Herní svět
Národy a oddíly
Způsoby hraní
Kontakt na nás
KAMPAŇ PRO JEDNOHO HRÁČE
Vikingové ze severních království
Anglosasové z Britského království
Svatá říše římská národa německého
Slované z Polského království
HRA VÍCE HRÁČŮ
Režim zničení
Režim nadvlády
Metadata
EKONOMIKA A BUDOVY ZÁKLADNY
Budovy
Minimapa
VESNICE A SUROVINOVÉ BODY
Obsazování vesnic
Správa vesnic
ODDÍLY
Verbování oddílů
Systém kámen, nůžky, papír
Boj
Udržování oddílů
Morálka
Hrdinové
SPRÁVA ODDÍLŮ
Schopnosti a technologie
Standarty
STAVOVÉ EFEKTY ODDÍLŮ


ÚVOD

Herní svět

Ancestors Legacy je hra zasazená do středověku, která má za cíl věrně zobrazit drsný a brutální život té doby. Snaží se být věrná historii, a proto v ní nenajdete žádná kouzla či jiné prvky běžné ve fantastických dílech. Národy, za které lze hrát, byly navrženy podle toho, jak vypadali a bojovali skuteční válečníci ve středověké Evropě. Ancestors Legacy je ale přesto hlavně hrou. Chceme, aby hráče bavila, takže jsme určité její historické aspekty upravili, aby se hodily do hry. Nečekej, že bude hra absolutně historicky přesná, ale snažili jsme se, aby se dějin držela co nejvíce.

Národy a oddíly

Podobně jako ve většině historických strategií jsou hratelné národy navržené podle svých reálných historických protějšků. A to se netýká jen vzhledu, ale také jejich statistik, ekonomiky, schopností a jedinečných typů jednotek. Některé jsou například rychlejší a obratnější, za to ale méně odolné a jejich sídla je snadnější zničit. Jiné se více soustředí na jízdu a mohou být velmi silné, čemuž ale odpovídají vyšší udržovací náklady.

Způsoby hraní

Volba Hra pro jednoho v hlavní nabídce vás přenese do nabídky výběru kampaně. Nejdříve budeš muset dokončit čtyři výukové mise kampaně vikingů, než se ti odemkne zbytek kampaní. Volba Hra více hráčů ti umožní zahrát si s jinými hráči.


Kontakt na nás

Neustále se snažíme hru vylepšovat tak, aby si ji hráči mohli užívat co nejdéle. Proto je možné, že některé části tohoto manuálu časem nebudou aktuální. Pokud nenajdeš odpověď na svou otázku, objevíš chybu ve hře či v tomto manuálu nebo nám budeš prostě jen chtít něco napsat, pošli e-mail na adresu support@destructivecreations.pl.


KAMPAŇ PRO JEDNOHO HRÁČE

Toto je kampaň pro jednoho hráče v Ancestors Legacy a nabízí hru za čtyři různé národy. Pro každý národ jsou v ní dva příběhy, každý po pěti misích.

Vikingové ze severních království

 1. Ulf Železná brada: Ujmi se role Vikingů, kteří podnikli nájezd na známé anglické opatství v Lindisfarne. Tato událost se považuje za počátek éry vikingských nájezdů v Evropě.

 2. Rurik: Sleduj příběh Rurika a události na Rusi, po kterých se zmocnil Ladogy a později také Velikého Novgorodu. Právě tím začíná Rurikova dynastie, která panovala moskevskému velkoknížectví po několik dalších staletí.

Anglosasové z Britského království

 1. Eduard Vyznavač: Toto je příběh sváru mezi králem Eduardem a Godwinem z Kentu, nejvlivnějším hrabětem své doby. Kampaň začíná ve chvíli, kdy se Godwin poprvé vzepře králově vůli, a končí jeho vyhnáním do exilu po prohrané bitvě o Gloucester.

 2. Harold II. Godwinson: Příběh Dunstana, který se po setkání s králem Haroldem, následníkem Eduarda, úspěšně ubránil útoku norského krále Haralda Hardrady.

Svatá říše římská národa německého

 1. Rudolf I.: Sleduj příběh nově korunovaného německého krále Rudolfa, který svůj trůn ubránil před českým králem Přemyslem Otakarem II.

 2. Teutonský řád: Tento příběh se odehrává za druhého pruského povstání. Herkus Monte, teutonský rytíř a rodilý Prus se po letech studia v Řádu vrací do své rodné vísky Pokarvis. Když ho pak Řád zradil, připojil se ke svým pruským bratrům a vedl proti Teutonskému řádu povstání.  Při hře za německého rytíře Konrada von Thierberga budeš nakonec muset rozbít poslední povstaleckou baštu.

Slované z Polského království

 1. Měšek I.: Zjisti, jak bylo poprvé oficiálně ustanovena země polská v čele s princem Měškem I. Měšek byl předchůdcem dynastie Piastovců a přinesl Polákům křesťanství. Tato kampaň vypráví příběh obrany mladého národa proti německým útokům a jeho vítězství v bitvě u Cedynie.

 2. Boleslav I. Chrabrý: Příběh krále Boleslava I. a jeho sváru s císařem Svaté říše římské Jindřichem II. Pár let po vítězném tažení v Kyjevě se Boleslav stal prvním polským králem.

HRA VÍCE HRÁČŮ

Režim zničení

V režimu zničení dosáhneš vítězství zničením základny nepřítele. Hráč, který přijde o všechny své klíčové budovy základny, vypadne ze hry. Předejdi tomu tak, že si v základně vždy zajistíš alespoň jednu z těchto budov ve funkčním stavu: radnice, kasárna, lučištnický tábor, kovárna a stáje.

Režim nadvlády

Klíčem k vítězství v režimu nadvlády je kontrola nad obsazenými vesnicemi. Na začátku hry dostanou všichni hráči stejné množství bodů a vždy, když bude jeden tým ovládat více vesnic než protivník, vezme si od něj určitý počet bodů. Hra skončí, když bude mít jeden z týmů nula bodů nebo když dojde ke zničení všech klíčových budov některého z hráčů. Body se zobrazují v rozhraní hry (viz níže). Na horním řádku je napsáno, kolik bodů který hráč získává za minutu, a na spodním jejich celkový počet bodů.PAMATUJ:

 • Na většině map se vyskytuje sudý počet vesnic, a tak se stává, že se počty bodů nějaký čas nemění.

 • Systém bodů nadvlády je nezávislý na množství surovin, které hráč během hry získá a utratí.

 • Z vesnice, ve které je vyhlášen poplach, nezískává nikdo žádné body.

Metadata

Každý národ při hraní získává zkušenosti (Zk). I za prohranou hru více hráčů získáš na profil nějaké ty zkušenosti. Získané zkušenosti určují úroveň tvého profilu.


Po skončení hry se ti také ukáže obrazovka s detailními statistikami. Budeš si moct projít informace např. o verbování oddílů, ztrátách, obsazených či ztracených vesnicích a zisku surovin zapsané do tabulek a grafů.


EKONOMIKA A BUDOVY ZÁKLADNY

Každý hráč může naverbovat a udržovat až deset oddílů najednou. Maximální počet oddílů je omezen počtem funkčních domů v základně (postavených a nezničených). Ten představuje populace (ikona domu na záložce surovin). Ostatní ikony jsou tvé suroviny (dřevo, jídlo a železo) a rychlost jejich získávání. Pokud naverbuješ příliš oddílů, může se tvá hodnota jídla dostat pod nulu. Rozpuštění oddílu může tento problém vyřešit. Každý národ má základní příjem surovin. Pro urychlení získávání surovin je ale dobré verbovat vesničany či zvyšovat technologický stupeň své základny.


Dřevo ti umožňuje stavět a opravovat budovy.

Jídlo určuje, jak velké vojsko dokážeš udržovat.

Železo se používá k výzkumu technologií a vylepšování vojska.


Budovy

Ve své základně můžeš postavit těchto devět různých staveb:

Radnice: Umožňuje ti stavět všechny dostupné budovy a zkoumat všechny technologické stupně.

Kasárna: Toto je vojenská budova, ve které se cvičí oddíly pro boj zblízka.

Lučištnický tábor: V této vojenské budově se cvičí střelecké oddíly.

Kostel / Místo kultu: Tyto stavby odemykají tvému národu dočasná vylepšení.

Kovárna: Poskytuje různé technologie, za které tvůj národ dostane trvalé bonusy, a umožní ti stavbu obléhacích strojů.

Stáje: Umožní ti verbování jízdních oddílů.

Domy / Stany: Zvyšují ti populační limit a počet oddílů, které můžeš naverbovat.

Lukostřelecké věže / Věže: Pomáhají při obraně tvých sídel automatickou střelbou po nepřátelích v dosahu.

Studna: Dává tvým vesničanům možnost hasit požáry.


PAMATUJ:

 • V závislosti na tom, který národ si vybereš, nemusejí být dostupné všechny výše popsané stavby.

 • Na kompletní opravu budovy potřebuješ stejné prostředky jako na její výstavbu od základů. Hořící budovu nemůžeš začít opravovat, dokud požár neuhasíš.


V zápasech více hráčů jsou radnice na začátku už postavené. V misích pro jednoho hráče záleží na nastavení každé mise, zda bude radnice postavená nebo ne. Jiné budovy (např. domy) vyžadují suroviny. Některé mají také konkrétnější požadavky, např. vyšší technologický stupeň, funkční kovárnu, atp. Některé budovy jsou přístupné pouze některým národům. Například stáje mohou stavět jen Němci a Slované. Věže jsou většinou dostupné od začátku. V některých misích pro jednoho hráče ale mohou být nedostupné. V zápasech více hráčů se vždy začíná se třemi.

Minimapa

Minimapa ti dává přehled nad bojištěm a pomocí zvláštních ikon ti ukazuje další důležité informace. Ikony zobrazují oddíly, budovy, vesnice, suroviny, pasti, atd.


VESNICE A SUROVINOVÉ BODY

Zabírání a udržování vesnic je ve hře Ancestors Legacy základní strategická mechanika. Vesnice nejsou součástí základen a neovládají je hráči. Jsou to neutrální sídla ovládaná počítačem (šedá barva na minimapě). Na počtu surovinových bodů v okolí vesnice závisí počet vesničanů, kteří v ní bydlí.

Obsazování vesnic

Od počtu vesničanů je zase odvozena síla vesnice a reprezentuje ji orámování pruhu zdraví vesnice.


Prázdný: Bez obrany (Vesnici nebrání žádní vesničané)

Bronzový: Lehká obrana (Vesnici brání 1 - 5 vesničanů)

Stříbrný: Střední obrana (Vesnici brání 6 - 10 vesničanů)

Zlatý: Těžká obrana (Vesnici brání 11 či více vesničanů)


Obrana vesnice představuje vervu, s jakou budou vesničané místo bránit proti útokům.

Správa vesnic

Po obsazení vesnice budeš moct ovládat vesničany v ní pomocí těchto tlačítek:


Naverbovat na konkrétní surovinu naverbuje vesničany k práci u zdroje vybrané suroviny (jídla, dřeva nebo železa).

Naverbovat na všechno“naverbuje vesničany k práci u všech prázdných zdrojů surovin.

Strážní věže lze postavit na obranu vesnice. Budou automaticky střílet na nepřátele, kteří jim budou na dostřel. Při obsazení vesnice jsou všechny strážních věže automaticky zničeny. V misích kampaně mohou být někdy strážní věže nedostupné.

Lepší obrana naverbuje vesničany na pozice obránců navíc. Ti ale nebudou moct pracovat u zdrojů surovin.

Poplach vydá všem vesničanům rozkaz přestat s prací a bránit vesnici. Aby se pak vrátili zpět do práce, musíš poplach zase zrušit.


PAMATUJ:

 • I neutrální vesnice mohou mít dost bránících se vesničanů ke způsobení ztrát jednotkám, které se ji pokusí obsadit.

 • Vesničany pracující u zdrojů surovin je možné zabít. Pokud pak daný hráč chce nadále získávat zásoby a udržovat vesnici obranyschopnou, musí je naverbovat znovu.

 • Každý surovinový bod je buď velký (a poskytuje ti více surovin), nebo malý (ten jich poskytuje méně).

 • Za každou obsazenou vesnici dostanou zkušenosti všichni, kteří se na jejím obsazení podíleli.

ODDÍLY

V Ancestors Legacy ovládá hráč situaci na bojišti pomocí oddílů. Ve hře je 7 typů oddílů:


Pěchota s kopími

Pěchota se štíty

Pěchota s obouručními zbraněmi

Střelecké oddíly

Jízda

Obléhací stroje

Civilisté

Verbování oddílů

Oddíly se verbují v příslušných budovách (pěchota v kasárnách, jízda ve stájích, atd.). Obléhací stroje, jako jsou balisty a katapulty, lze naverbovat v kovárně, ale jejich dostupnost závisí na různých faktorech, např. národu, za který hraješ, aktuálním technologickém stupni, atd. Oddíly dokáží získat opuštěné obléhací stroje pro sebe. K zabrání opuštěného obléhacího stroje musíš mít dostupné místo pro jednu jednotku a nejízdní oddíl s potřebným množstvím dostupných jednotek. Vyber tento oddíl a nařiď mu, aby daný stroj zabral. Pak jej bude možné využít.

Systém kámen, nůžky, papír

Každý typ jednotky má své přednosti a slabosti. Tento bojový systém se podobá hře kámen, nůžky, papír. Například oddíl kopiníků snadno zvládne boj s pěšáky s obouručními zbraněmi, ale na druhou stranu pěchota se štíty pro ně bude těžký oříšek. Zde je seznam všech typů oddílů:Typ oddílu:

Silný proti:

Slabý proti:

Pěchota s kopími

Pěchota se štíty

Pěchota s obouručními zbraněmi

Jízda

Střelecké oddíly*

Balista*

Katapult*

Civilisté

*Tato výhoda se aplikuje pouze na střelecké útoky oddílu. V boji zblízka je jinak velmi slabý.


PAMATUJ:

 • Čím je nepřítel silnější, tím více zkušeností získáš, když ho porazíš. Za poražení silnějšího typu jednotky získáš o 25 % více zkušeností. Ale za poražení slabší jednotky jich zase získáš o 25 % méně.

 • Statistiky oddílů stejného typu se liší podle toho, ke kterému národu patří. Některé jsou silnější, jiné zase slabší.

 • Sílu oddílu ovlivňuje také úroveň její specializace a zbroj. Oddíl s vysokou úrovní a plně vylepšenu zbrojí může být schopen se vypořádat s jakýmkoli nepřítelem.

 • K vylepšení oddílů daného národa je dobré zainvestovat do jejich elitního výcviku.

Boj

Zaútočit na nepřátelský oddíl můžeš tak, že nejdřív vybereš svůj oddíl, pak přejedeš kurzorem na protivníka a kliknutím vydáš rozkaz k útoku. Oddíl ale v boji nemůže manévrovat. Dokáže používat pouze své schopnosti. Boj může skončit jen tak, že z něj oddíl ustoupí nebo zabije všechny nepřátelské oddíly, které se jej také účastní.

Pamatuj ale, že boj nemusí začít jen tvým vlastním příkazem k útoku. Pokud je oddíl nepřítele dost blízko, začne boj automaticky.


Udržování oddílů

Každý oddíl potřebuje jídlo, aby byl v té nejlepší kondici. Některé ho potřebují více než jiné. Pokud oddíl jídlo nedostane, začne jeho morálka klesat a s ní i efektivita v boji. Jeho sílu obnovíš tak, že zvýšíš příjem jídla např. rozpouštěním oddílů či verbováním vesničanů k práci na příslušných surovinových bodech.

Morálka

Morálka oddílu je velmi důležitý faktor bojeschopnosti. Čím nižší je morálka oddílu, tím pravděpodobnější je, že se na něj budou vztahovat negativní efekty, jako je snížení rychlosti, oslabení obrany, zhoršení schopnosti útoku a snížení působeného poškození. Zde jsou příklady situací, které snižují morálku:

 • Ponechání jednotek pod nepřátelskou palbou. (Tví střelci jsou při špatném umístění také schopní zranit spojence.)

 • Útoky na křídla a týl, zteč.

 • Početní převaha nepřátelských oddílů.

 • Nulový zisk jídla a/nebo nedostatečné zásoby jídla.

 • Účinek příslušné schopnosti hráče na morálku.

 • Padnutí do pasti protivníka.

Hrdinové

Hrdinové jsou ve hře Ancestors Legacy jedinečný a velmi důležitý typ jednotek. Jestli ve hře pro jednoho hráče tvůj hrdina zemře, skončí mise neúspěchem. Tak na něj dávej pozor. Poznáš ho podle zlaté standarty nad ním a podle aury, která jej obklopuje. Hrdinům se nesnižuje morálka a nepotřebují suroviny k udržování jako ostatní oddíly. Také nemohou nastražovat pasti. Jejich aura brání snižování morálky jednotek v jejich blízkosti (spojeneckých i tvých vlastních). A to i v případě nedostatku jídla.V režimech pro více hráčů vystoupí hrdinové na začátku hry z radnice a jakmile zemřou, nemohou být rekrutováni. Hra více hráčů smrtí hrdiny neskončí.


SPRÁVA ODDÍLŮ

Schopnosti a technologie

Některé schopnosti, technologie a akce jsou všem oddílům a typům oddílů společné:


Útok na oblast (pouze pro obléhací stroje): Oddíl bude po krátkou dobu útočit na zvolenou oblast.

Změna postoje (přepínání): Umožňuje ti přepínat mezi postoji oddílu. Útočný postoj je rychlejší, agresivnější a umožňuje oddílu provádět zteč. Ten je pak ale také zranitelnější vůči útoku protivníka. Oddíl v obranném postoji se pohybuje pomaleji a z nepřátelských útoků utrpí snížené poškození, ale zato není schopen ztékat. Odhalit past a vyhnout se jí dokáží jen oddíly v obranném postavení.

Zastavit palbu (přepínání, pouze u střeleckých jednotek): Toto je ekvivalent změny postoje pro střelecké oddíly. Přepíná mezi střeleckými útoky a schopností nacházet a vyhýbat se pastem.

Rozpustit: Tato možnost trvale odstraní daný oddíl z bojiště a vynuluje veškerý jeho získaný postup. Rozpuštěním oddílu získáš nazpět malou část surovin a také prostor ve vojsko pro naverbování jiného oddílu.

Tábor felčarů: Tuto možnost můžeš využít vždy, když bude mít tvůj oddíl částečně vyčerpané zdraví. Přístupná bude ale jen mimo boj. Dej si ale pozor, protože jednotky v táboře felčarů jsou obzvlášť zranitelné vůči nepřátelským útokům. Vyléčit oddíl lze také tím, že mu přikážeš přesun či ústup přímo do své základny. Tam se automaticky léčí jakákoli jednotka.

Ústup a Stažení se do základny: Na tento příkaz se oddíl začne přesouvat směrem ke své radnici. V misích kampaně však to, kde skončí, závisí na rozvržení mapy a scénáři mise. Vydají se automaticky tou nejkratší cestou. Na ústupu nemůžeš oddíl ovládat. Trvání ústupu závisí na úrovni jeho morálky. Čím je morálka nižší, tím bude ústup trvat déle. Možnost Stažení se do základny pošle oddíl bez ohledu na jeho morálku úplně nazpět k jeho radnici.

Pochodně: Zvyšují dohled za noci, ale oddíl je s nimi také lépe viditelný pro nepřítele (a to i ve válečné mlze).

Doplnit oddíl: Tato možnost naverbuje do oddílu vojáky do plného stavu. Vyžaduje, aby se oddíl nacházel v blízkosti vhodné verbovací budovy nebo spojenecké vesnice.

Zbroj: Vylepšením jednotky můžeš zlepšit její schopnost přežít v boji (získá tak totiž více zdraví). Zbroj je možné vylepšit až dvakrát a s každou úrovní se zvyšuje její váha, což oddílu mírně sníží pohyblivost.

Specializace: U každé jednotky může být nastavena pouze jednou během prvního zvýšení úrovně.

Pasti: Toto jsou zvláštní zařízení, se kterými můžeš nepřítele přechytračit a zasít do jeho řad chaos. Každý oddíl má ale omezený maximální počet pastí, které může najednou využívat. Existují dva druhy pastí. Ten levnější dočasně sníží efektivitu chyceného oddílu v boji, zatímco ten dražší okamžitě zabije část mužů v oddílu. Objevené pasti zůstanou viditelné a stále představují hrozbu, dokud se do nich někdo nechytí nebo je nezneškodní.PAMATUJ:
 • Některé výše popsané schopnosti oddílů a technologie mohou být v závislosti na situaci ve hře nedostupné.
 • Aby mohl oddíl nachystat past, musí stát na místě a mít kolem sebe dostatek prostoru.
 • Obranný postoj nejen útok ztečí nejen zablokuje, ale pokud jde o čelní útok, způsobí také útočníkovi poškození.
 • Oddíly v útočném postoji samy zapalují nepřátelské budovy v dosahu.
 • Nemůžeš vydat příkaz k ústupu oddílu, který bojuje ve své základně nebo jehož ústup je zablokovaný schopností nepřítele.


Vedle univerzálních schopností, technologií a akcí mohou mít oddíly také až dvě individuální schopnosti. Ty jsou buď přístupné už od naverbování, nebo je nutné je rozvinout splněním požadavků specifických pro daný národ.


Schopnosti se liší podle typu oddílu. Některé jednotky si např. dokáží zvýšit rychlost přesunu nebo ovlivnit bojeschopnost protivníka.

Standarty

Oddíly získávají zabíjením nepřátel zkušenosti a automaticky se jim tak zvyšuje úroveň. Když oddíl poprvé dosáhne na vyšší úroveň, dostane hráč možnost vybrat mu specializaci, čímž mu zvýší specifické statistiky. To lze provést s každou jednotkou jen jedenkrát. Specializace jízdy a oddílů pro boj zblízka (zaměřená na útok, obranu či rychlost) se liší od těch pro střelce (přesnost, průbojnost, atd.). Úroveň a specializace oddílu se zobrazují jako ikony pod jeho standartou.

Šedý pruh na oddílem představuje jeho morálku. Pod ním jsou body zdraví skládající se z více dílků. Každý dílek představuje jednu jednotku v oddílu (zelené jsou zdravé jednotky a červené jsou zraněné). Modré a červené ikony po stranách tě informují o stavových efektech a obecném stavu oddílu.

Poznámka: Balisty a katapulty nezískávají zkušenosti a nemohou si zvolit specializaci.


STAVOVÉ EFEKTY ODDÍLŮ

Malé ikonky po pravé straně standarty daného oddílu představují různé stavové efekty. Mohou výrazně ovlivnit pohyblivost a efektivitu oddílu v boji.


Vedle standarty oddílu se mohou objevit tyto efekty:

Povzbuzení morálky

Modifikátor zdraví

Modifikátor útoku

Modifikátor poškození

Modifikátor obrany

Modifikátor střeleckého útoku

Modifikátor poškození střel. útoku

Modifikátor dostřelu

Modifikátor rychlosti střelby

Modifikátor přesnosti střelby

Modifikátor střel. obrany

Modifikátor dohledu

Modifikátor rychlosti

Zablokovaný pohyb

Zablokovaný ústup


PAMATUJ:

 • Efekty mohou být pozitivní ( zelená) nebo negativní ( červená) a existují tři úrovně síly efektu: a

 • Šedý pruh na ikoně informuje o délce trvání efektu nebo rychlosti jeho aktivace/deaktivace.


Nalevo od standarty oddílu se zobrazují obecné informace o jeho stavu, které souvisejí s prostředím, formací, atd.

Ty nepřímo ovlivňují bojeschopnost tvého oddílu:


Zkušená jednotka

Na ústupu

Obranná formace

Léčí se

Útočná formace

Voda/mokřad (snížená rychlost přesunu)

Déšť a silný déšť (budovy hoří pomaleji, přesun je zpomalený)

Ve křoví (skrytý a se sníženým dohledem)

Sníh a husté sněžení (stejný efekt jako déšť)

Les (snížený dohled, zvýšená střel. obrana)

V obranném kruhu

Hradba kopí


POZNÁMKA: Prostředí oddílu má velmi výrazný vliv na jeho bojeschopnost a pohyblivost.